REKISTERISELOSTE, päivitetty 7.5.2018

Sivustot www.kidekoulu.fi ja www.osaaminenesiin.fi ovat Kide Consulting Oy:n ylläpitämiä sivustoja. Sivustoilla kerätään sähköpostilistaa ja palveluide n käyttäjärekisteriä.

Rekisterin ylläpitäjät ja yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:

Sanna Sevänen ja Mari Valkonen

Itsenäisyydenkatu 23, 33500 Tampere

sanna@kidekoulu.fi – 040 510 8003

mari@kidekoulu.fi – 050 434 8708

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

www.kidekoulu.fi- ja www.osaaminenesiin.fi-sivustojen rekisteri koostuu joko suoraan, maksuttomien oppaiden tai webinaaritallenteiden tilaamisen yhteydessä, maksuttomien webinaarien rekisteröitymisen yhteydessä tai palveluiden ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä henkilöistä. Rekisteröityneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistan rekisterin jäseniin sekä Kide – digiajan kirjoituskoulu -palvelun ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Jäsenille tiedotetaan sivustoje uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Jäsen hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös markkinointimateriaalia.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta. Osaaminenesiin.fi-sivustolla voidaan kerätä myös palvelun käyttötietoja (mm. kirjoitettuja viestejä, vierailuajankohtia, vastauksia viikkotehtäviin). Sähköpostilistalle rekisteröitynyt voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin uutiskirjeessa mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta www.kidekoulu.fi- ja www.osaaminenesiin.fi-sivustojen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojen oikaisemista tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Tietojen tarkistaminen

Rekisterin ylläpitäjät eivät tarkista jäsenen antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Jäsen voi muuttaa, täydentää ja poistaa asiakastietojaan jokaisen uutiskirjeen lopussa olevien linkkien kautta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole jäsenten käytettävissä. Rekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot poistetaan jäsenen tunnistetiedoista sen jälkeen, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun henkilö tilaa uutiskirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan, päivittää omia tietojaan tai ostaa www.kidekoulu.fi- tai www.osaaminenesiin.fi-verkkosivujen kautta jonkin yrityksen palvelun.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat sekä uutiskirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole www.kidekoulu.fija www.osaaminenesiin.fi-sivustojen ylläpitäjien hallinnassa hallinnassa, eivätkä he vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.

Evästeet

Kidekoulu.fi ja osaaminenesiin.fi -verkkosivustojen ylläpitäjät voivat kerätä tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä. Tietoja voidaan käytetään liiketoiminnan kehittämiseen ja mainosten kohdentamiseen. Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan.

Henkilön tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli henkilö ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Tekijänoikeudet

Kidekoulu.fi ja osaaminenesiin.fi -sivustoilla olevan aineiston tekijänoikeudet kuuluvat Kide Consulting Oy:lle ellei toisin mainita. Palvelun logoa ei saa lainata ilman lupaa. Sivuston tekstiaineistoa voi käyttää ja sivuihin voi vapaasti linkittää, kunhan lähde mainitaan.

Valokuvien ja muun kuvamateriaalin tekijänoikeudet ovat sivuston ylläpitäjillä, ja niiden käytöstä on aina sovittava erikseen heidän kanssaan.